تصویر ابراهیم منصفی

آکورد ترانه های ابراهیم منصفی

دفترچه اشعار به همراه آکورد های گیتار

مشارکت در تکمیل ترانه های ابراهیم منصفی

دست خالی

دگه هیچ که بی کسی غم ناخرت دگه چشمی از کسی دل نابرت دگه مشنو که کسی صدات بزنت ...

مشاهده ترانه - ریتم و آکورد

قد یارم بلندن

آی آبنبات آی کندروک آی قرص نعناع پرپروک دستم بگه تا پا بشم با دوریت آشنا بشم جارم ب ...

مشاهده ترانه - ریتم و آکورد

خسته بودن

دلم از دست دنیا خسته بودن دلم وا نطفه غم بسته بودن کجا رفتن شو سرخون و ایسین ...

مشاهده ترانه - ریتم و آکورد

گل سفید مریم

تو گل سفید مریم مه سیاه مث پرستو تو بهاری از لطافت مه درخت گیش بدبو ...

مشاهده ترانه - ریتم و آکورد

شعر ناسروده

چه بگم بی که بگم مه که بی تو وا مه چه بودن گپ ناگفته نموندن هرچه شعرن شسرودن ...

مشاهده ترانه - ریتم و آکورد

حرف آخر

بسکه اشتباه امکه هستی خو تباه امکه زندگیم ا دست امدا وا خودم گناه امکه ...

مشاهده ترانه - ریتم و آکورد

دخت گوده ای

اولین دخت اولین زن اولین یارم تو بستش اولین گل بوته غم اولین خارم تو بستش ازهمو لحظه ای که ...

مشاهده ترانه - ریتم و آکورد

مرد چی چیکا

دنیا نه جای موندن شادن اتای ناشاد اری مثل یه مرد چی چیکا بعد ا دو روز از یاد اری نمک رو زخمن ...

مشاهده ترانه - ریتم و آکورد

دیر ابوت

تا توقدر مه بدونی دیر ابوت تا بیای پهلوم بمونی دیر ابوت زندگی مثل نسیمین زود اریت تا ...

مشاهده ترانه - ریتم و آکورد

لبخند

خوشا فَصلی کِه دور از غم هَمَه کَه شُونَه وا شُونَه دَست وا دَست ، سایَه وا سایَه شارَفتَه خُونَه وا خُونَه بُدُو پیشُم ...

مشاهده ترانه - ریتم و آکورد

آکورد های گیتار از ابراهیم منصفی - لامینور

اینستاگرام لامینور    تلگرام لامینور    آپارات لامینور
logo-samandehi