تصویر ابراهیم منصفی

آکوردهای گیتار از ابراهیم منصفی

Ebrahim Monsefi

تعداد ترانه ها: 12
ترانه درد از ابراهیم منصفی

ای چه دردین که نصیب ما بو دشمن رسیـــد و رقیب ما بو پِشته دنیــا...

ترانه جلنگ جلنگ از ابراهیم منصفی

روزیکه بندِر تو چشُم جونَه مَشمُردَه عشقُنم دونَه دونَه . اون روز که با دستُنِ...

ترانه دست خالی از ابراهیم منصفی

دگه هیچ که بی کسی غم ناخرت دگه چشمی از کسی دل نابرت دگه مشنو...

ترانه قد یارم بلندن از ابراهیم منصفی

آی آبنبات آی کندروک آی قرص نعناع پرپروک دستم بگه تا پا بشم با دوریت...

ترانه خسته بودن از ابراهیم منصفی

دلم از دست دنیا خسته بودن دلم وا نطفه غم بسته بودن کجا رفتن شو...

ترانه گل سفید مریم از ابراهیم منصفی

تو گل سفید مریم مه سیاه مث پرستو تو بهاری از لطافت مه درخت گیش...

ترانه شعر ناسروده از ابراهیم منصفی

چه بگم بی که بگم مه که بی تو وا مه چه بودن گپ ناگفته...

ترانه حرف آخر از ابراهیم منصفی

بسکه اشتباه امکه هستی خو تباه امکه زندگیم ا دست امدا وا خودم گناه امکه...

ترانه دخت گوده ای از ابراهیم منصفی

اولین دخت اولین زن اولین یارم تو بستش اولین گل بوته غم اولین خارم تو...

ترانه مرد چی چیکا از ابراهیم منصفی

دنیا نه جای موندن شادن اتای ناشاد اری مثل یه مرد چی چیکا بعد ا...

ترانه دیر ابوت از ابراهیم منصفی

تا توقدر مه بدونی دیر ابوت تا بیای پهلوم بمونی دیر ابوت زندگی مثل نسیمین...

ترانه لبخند از ابراهیم منصفی

خوشا فَصلی کِه دور از غم هَمَه کَه شُونَه وا شُونَه دَست وا دَست ،...