آکورد آهنگ دیوار از محسن یگانه

از 8 رای داده شده
ریتم پیشنهادی: 4/4

تغییر به گام دلخواه

ساده سازی آکورد ها با کاپو
Em           G
ما بی تفاوت زندگی کردیـــــم

Am           G
ایـــن زندگی کردن خـــودش جنگه
       
    Dm           F
ما کوه بودیم روبری هــــــم

Em        F
خاطــــرمون از هم یـــه مشت سنگه
     
  G              Em
از اونهمه احساس بین مــــا

Am           
حسی به جــــز عـــادت نمـــــیمونه
     
       Dm          F
ما داغ بودیـــمو نفــــــهمیدیم

Em           F
چیـــزی از این حــــالت نمیمــــــونه
     
        Am         G
ما داغ بودیـــمو نفــــــهمیدیم

Em           F
چیـــزی از این حــــالت نمیمــــــونه
    
 Em           F
چیـــزی از این حــــالت نمیمــــــونه
     
      Em           F
تو این اتاق تنـــگ و دلگیـــــرم

Em      Am
تا باقی عمــــرم یه جور ســــــر شه
   
     F             G
من از خـــودم فاصله میـــــگیرم

Em         Dm
دیوار هی نــــزدیکتر میشـــــــه

        Em           G
میخندمــــو دردامو میشــــمارم تلخه

Em       Am
ولــــی شاید دلـــم واشـــه
 
      F              G
وقتی برای غصــــــه هام جا نـــــیست

Em              Dm
دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

       F              G
وقتی برای غصــــــه هام جا نـــــیست

Em             Dm 
دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه
  
       Em            F
دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

G                 F
دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه
  
   Dm                     Em
از بس که احوالم پریشونه دیوار با من همزبون مــــــیشه
 
           Am        Dm
اما سر هرچیز بـــــی مورد با هــــــم

Em         F
دوباره حرفمـــــون میــــــشه

 Em                F
با هــــــم دوباره حرفمـــــون میــــــشه
  
 Am             G            Em
وقتی یه آدم پای احساسش هــــرچیزی و که داره مــــــیبــازه

           Em       Am
تنهایــــــی از اون آدم عــــــاشق

Em            F 
یه کــــوه بی احســــاس میســـــازه
 
 Em                 F
یه کــــوه بی احســــاس میســـــازه
       
    Em           F
ما کوه بودیم روبری هــــــم

Em        F
خاطــــرمون از هم یـــه مشت سنگه
     
    Em           F
ما بی تفاوت زندگی کردیـــــم

Em           F
 ایـــن زندگی کردن خـــودش جنگه
 
     Em             G
تو این اتــــاق تنگ و دلگیـــــرم

Em           Am
تا بــــاقی عمرم یه جور سر شـــــــه
   
      F             G
من از خـــودم فاصله میـــــگیرم

Em            
دیوار هی نــــزدیکتر میشـــــــه

     G           Em
میخندمــــو دردامو میشــــمارم

Em          Am
تلخه ولــــی شاید دلـــم واشـــه

       F              G
وقتی برای غصــــــه هام جا نـــــیست

Em              Dm
دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

      F              G
وقتی برای غصــــــه هام جا نـــــیست

Em              Dm
دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه
  
       Em            F
دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

G                 F
دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه
ارسال شده توسط پرهام

دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

ارسال دیدگاه جدید

قابلیت ارسال دیدگاه تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است. جهت ثبت نام و جهت ورود کلیک کنید!