تصویر محمد اصفهانی

آکورد های گیتار از محمد اصفهانی

Mohammad Esfahani

تعداد ترانه ها: 11
ترانه رستگاران از محمد اصفهانی

چه آرام در خود شکستم چه دلتنگ تنها نشستم نشستم به هوای تو من با...

ترانه آسیمه سر از محمد اصفهانی

آسیمه سر رسیدی از، غربت بیابان، دل خسته دیدمت از، آوار خیس باران وامانده در...

ترانه بهانه ی تو از محمد اصفهانی

یاد تو بر شیشه ی دل یکسره سنگ میزند بر تن تار و پود من...

ترانه هوامو نداشتی از محمد اصفهانی

هوامو نداشتی هوایی شدم چه کابوسه بی انتهایی شدم نگاهت منو زیر و رو میکنه...

ترانه ارمغان تاریکی از محمد اصفهانی

چه در دل من چه در سر تو من از تو رسیدم به باور تو...

ترانه بوی باران از محمد اصفهانی

ای که بوی باران شکفته در هوایت یاد از آن بهاران که شد خزان به...

ترانه اخراجی ها از محمد اصفهانی

دنیارو با همه ی خوب و بدش با همه زندونیهای ابدش پشت سر گذاشتنو و...

ترانه حسرت از محمد اصفهانی

نمی خواستم خورشیدو ازت بگیرم نمی خواستم آسمونت ابری باشه نمی خواستم که چشات بارونی...

ترانه غوغای ستارگان از محمد اصفهانی

امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم...

ترانه یه تیکه زمین از محمد اصفهانی

بهشت ازدست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه اون کس...

ترانه تکیه بر باد از محمد اصفهانی

تقاص چی رو می گیری که تا اینجا کشوندیمون کجای راهو کج رفیتم که تا...