تصویر ناصر عبداللهی

آکورد های گیتار از ناصر عبداللهی

Naser Abdolahi

تعداد ترانه ها: 19
ترانه تو که تنها یارومی از ناصر عبداللهی

توکه تنها یارُمی هِمیشه کنارُمی بِی همی همیشه ای دل بی تو جار اَزَنت دل...

ترانه سربلند از ناصر عبداللهی

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم چو گلدان خالی...

ترانه پشت این پنجره ها از ناصر عبداللهی

پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره وقتی آهسته غروب . تو خونه پا میذاره...

ترانه يه رويا از ناصر عبداللهی

یه روز از همین روزا روی شب پا میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا...

ترانه ضیافت از ناصر عبداللهی

من خودمم نه خاطره منظره ام نه پنجره من یه هوای تازه ام نه انعکاس...

ترانه کاشکی از ناصر عبداللهی

(کاشکی مِ یَه مُرغ اَرُم اَ ایی زمین کنده مِبُو) پَرمَزدَ پرواز مَکِه دوبارَه مِ...

ترانه چشمون تو ستارن از ناصر عبداللهی

چشمون تو سِتارَن رو پیشونیت آسمانن اِت زدِن عطر فتنَه که بوی جونِت فُقانن عطر...

ترانه به نام تنها از ناصر عبداللهی

نه صدای پا میاد نه زنگ در نه تلفن صبر من تموم شده دیر نشده...

ترانه ماه من از ناصر عبداللهی

از خانه بیرون میزنم اما کجا امشب شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشب...

ترانه مثل روزهای بارونی از ناصر عبداللهی

یه روز دلم گرفته بود مثل روزای بارونی از اون هواها که خودت حال و...

ترانه هوای حوا از ناصر عبداللهی

دل من یه روز به دریا زدو رفت پشت پا به رسم دنیا زدو رفت...

ترانه منو ببخش از ناصر عبداللهی

منو ببخش که ندیده میگرفتم التماس اون نگاه نگرونو منو ببخش که گرفتم جای دست...

ترانه کودکان خیابانی از ناصر عبداللهی

دو تا چشم بی تکلّف یه صدای خشک زخمی یه نگاه بی ستاره دو تا...

ترانه نازتکه از ناصر عبداللهی
دارای ویدئو

ای عشق تو ایمانوم از عشق تو بی جانوم ای مرهم دردانوم جانانه تو نازتکه...

ترانه بهار بهار از ناصر عبداللهی

بهار بهار ، صدا همون صدا بود صدای شاخه ها و ریشه ها بود بهار...

ترانه نارد ز یادوم از ناصر عبداللهی
دارای ویدئو

وقتی که تمدی نگاهت امکه عاشقت بودم تیر نگاهت ایخا تو قلبم لرزی وجودم نارد...

ترانه راز از ناصر عبداللهی
دارای ویدئو

یه زخم کهنه روی بالم یه آسمون که چشم به رام نیست به غیر واژه...

ترانه ناصریا از ناصر عبداللهی

له لاره لا لالا لاره ...... رلاره لا لا لا لاره رلاره لا لا لا...

ترانه گریه کردم از ناصر عبداللهی

گریه کردم ، گریه کردم اما دردمو نگف تم تکیه دادم به غرورم تا دیگه...