تصویر کامران و هومن

آکورد های گیتار از کامران و هومن

Kamran And Hooman

تعداد ترانه ها: 8
ترانه من تو رو میخوام از کامران و هومن

نمره ی بیست کلاسو نمیخوام بهترین هوش و حواسو نمیخوام دختر خوشکل شهر پریا اون...

ترانه دوست دارم خیلی زیاد از کامران و هومن

این جمله منه دوست دارم خیلی زیاد فکر کردن اصلاً نمی خواد دوست دارم خیلی...

ترانه وقت عشق و حاله از کامران و هومن

معجزه یعنی چشات تو همون نیمه ی رویامی هر چقد بد باشی بازم ازم بهترین...

ترانه منو ببخش از کامران و هومن

اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش اگه تویی اون که فقط دلم...

ترانه بگو منو کم داری از کامران و هومن

یه نیمکت تنها یه شعله ی خاموش یه لحظه یک رویا منو تو در آغوش...

ترانه فرشته نجات از کامران و هومن

وقتی رسیدی که شکسته بودم از همه ی آدما خسته بودم وقتی رسیدی که نبود...

ترانه فرشته ی نجات از کامران و هومن

وقتی رسیدی که شکسته بودم از همه ی آدما خسته بودم وقتی رسیدی که نبود...

ترانه یه نیمکت تنها از کامران و هومن

یه نیمکت تنها یه شعله ی خاموش یه لحظه یک رویا منو تو در آغوش...