سری آموزش های مقدماتی - بخش سوم

توضیحات این دوره آموزشی

خب به بخش سوم از دوره آموزشی رسیدیم. در این بخش به چند تا تمرین ساده اختصاص یافته است. برای آشنایی بیشتر شما با سبک های مختلف، تمرین های این بخش از سبک بلوز الهام گرفته است.

این تمرین ها را می توانید با انگشت و یا پیک بنوازید. اگر هنوز پیک مناسب برای خود نگرفته اید پیشنهادی می کنیم سریع اقدام کنید چون به عنوان یه گیتاریست خیلی خوبه که بتونید علاوه بر انگشت با پیک هم گیتار بزنید.

چنانچه استفاده از پیک در این مرحله برای شما سخت است مشکلی نیست. از این دوره عبور کنید و بخش چهارم را شروع کنید. در ادامه باز هم این تمرین ها را با هم مرور می کنیم.