ترانه گل گلدون من

توضیحات این دوره آموزشی

یک ترانه نوستالوژی و زیبا که خیلی از مدرسین در ماه های اولیه به هنرجویان آن را پیشنهاد می دهند. این دوره به آموزش ریتم و آکوردهای ترانه اختصاص یافته است.