حذف موقت ویژگی اصلاح آکوردها

دوستان لامینوری با توجه به صف ایجاد شده در تایید اصلاحیه آکوردها و لزوم بررسی با دقت آنها توسط تیم فنی لامینور، ما در حال حاضر قابلیت اصلاح در صفحات آکوردها را غیر فعال کرده ایم و در تلاش هستیم تا با ارائه راهکاری کاربردی تر، این فرآیند را اثر بخش تر کنیم.

ممنون از همراهیتون

تاریخ انتشار: 1398/06/21