سری آموزش های مقدماتی - بخش هشتم (ریتم 6/8 شاد)

توضیحات این دوره آموزشی

در این دوره آموزشی ریتم زیبای 6/8 شاد به شما آموزش داده می شود. دقت کنید که اگر زدن این ریتم ها برای شما سخت است حتما دوره های قبل را مشاهده کنید تا با آمادگی بیشتری به این دوره برسید.

در این دوره 4 نوع زیبا از ریتم 6/8 شاد به همراه معرفی چند ترانه به شکل کوتاه و کاربردی آموزش داده شده است.