سری آموزش های مقدماتی - بخش هفتم (ریتم 2/4)

توضیحات این دوره آموزشی

الان وقت اون رسیده که با ریتم های پرکاربرد گیتار آشنا بشید. در این دوره ریتم 2/4 را بررسی می کنیم. به همراه این ریتم یک ترانه زیبا نیز به شما آموزش داده می شود تا به صورت کاربردی به این ریتم ها مسلط شوید.

دقت و صبر برای یادگیری دوره های آموزشی را فراموش نکنید