سری آموزش های مقدماتی - بخش پنجم

توضیحات این دوره آموزشی

این دوره سری دوم از آکورد شناسی است. اگر دوره قبل را مشاهده نکرده اید پیشنهاد می کنیم قبل از شروع این دوره بخش چهارم از سری مقدماتی گیتار پاپ را حتما مشاهده کنید.

دقت کنید برای آشنایی با آکوردها احتیاج به زمان و تمرین هست. پس اگر در شروع کار ابهامات زیادی دارید نگران نباشید. به مرور و با تمرین می تونید براحتی به این آکوردها مسلط بشید.